Reklamacje

REKLAMACJE

 

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a) imię i nazwisko,

b) numer zamówienia,

c) opis wady towaru,

d) datę zakupu,

e) zdjęcia uszkodzenia towaru.

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@gander24.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 888-090-200

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl